Mình dừng lại mối quan hệ không rõ ràng này đi!

ôi chỉ muốn nhắn gửi đến những cô gái đã từng buông mình theo cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông bỏ. Bạn có thể đã từng dằn vặt với chính mình vì đã không đấu tranh đến cùng cho tình yêu - mà bạn đã nghĩ là cả một đời. Hãy cứ tiếp tục đau khổ cho đến một ngày tự bản thân nhận ra: Bạn hoàn toàn xứng đáng để đặt tên cho một chuyện tình.